RADIJSKE ODDAJE / TRASMISSIONI RADIOFONICHE

Z oddajo Pismo iz Benečije smo povezali novice, komentarjie, kulturo in tradicije iz vseh dolin, kjer je prisotna slovenska manjšina v Videnski pokrajini.
Začetek je bil novembra 2009 na radiu Alpski Val -Tolmin (88,3 -105,1Mhz),  ko se je začelo sodelovanje z radiom Primorski val/Alpski val s tedensko oddajo Pismo iz zamejstva, ki so jo preddvajali ob sobotah ob 9.15.
Od aprila 2010 je bilo ob petkih možno poslušati oddajo tudi na furlanskem radiu Onde Furlane kot Letaris de Slavie furlane.
6. oktobra leta 2012 je Inštitut za slovenko kulturo razširil svojo ponudbo in jo dopolnil še z videoposnetkom na internetu, tako da je Pismo iz Benečije postalo multimedijsko okno v beneško-slovensko stvarnost in lahko doseže tudi ljudi, ki živijo po svetu.

Tudi v tej dejavnosti je Inštitut pokazal željo po povezovanju in približevanju med Tersko, Karnajsko, Nediško, Rezijansko in Kanalsko dolino.
Pri realizaciji od vsega začetka sodeluje več ljudi: Davide Clodig, Giacinto Jussa, Cecilia Blasutig, Eva Golles, Igor Cerno, Antonio Banchig in drugi, ki so svoj prosti čas podarili za ta projekt, in Marina Cernetig, ki oddaje koordinira za Isk.
Hvala radijskim redakcijam, ki so nam omogočale predvajanje, in hvala vsem sodelavcem za potrpežljivost in dobro voljo.

Con la trasimissione Pismo iz Benečije abbiamo unito notizie, commenti, cultura e tradizioni di tutte le valli, dove è presente la comunità slovena nella provincia di Udine.
La trasmissione è partita nel novembre 2009 sulle onde di radio Alpski Val -Tolmin (88,3 -105,1Mhz),  quando è iniziata la collaborazione con le radio Primorski val/Alpski val che trasmettevano ogni sabato alle 9.15 la trasmissione Pismo iz zamejstva.
Dall’aprile 2010 la trasmissione è andata in onda anche il venerdì pomeriggio sulle frequenze dell’emittente friulana Radio Onde Furlane come Letaris de Slavie furlane.
A partire dal 6 ottobre 2012 l’Istituto per la cultura slovena ha arricchito la propria offerta integrandola con video  trasmessi su youTube. In questo modo Pismo iz Benečije è diventata una finestra multimediale sulla realtà slovena della Benecia raggiungibile anche da chi vive lontano dalle nostre valli.

Anche in questa attività l’ISK ha dimostrato la propria volontà nel collegare ed avvicinare le valli del Torre, Cornappo, Natisone, Resia e Val Canale.

Alla realizzazione hanno collaborato fin dall’inizio varie persone – Davide Clodig, Giacinto Jussa, Cecilia Blasutig, Eva Golles, Igor Cerno, Antonio Banchig e altri – che hanno messo a disposizione il proprio tempo libero per questo progetto coordinato per l’Istituto da Marina Cernetig.

Un grazie alle redazioni delle radio che ci hanno permesso di andare in onda e un grazie ai collaboratori per la disponibilità e la pazienza.

STAFF:

Antonio Bankič – Lukežu
Cecilia Blazutič – Perinova
Marina Cernetig – Giželna
Igor Černo – Žgeć
Davide Klodič – Dugarju
Eva Golles – Ščopova
Giacinto Iussa – Mihjelnu

local_florist