Publikacije_Pubblicazioni

Mi smo tu… tuka, izdë, kle, tle

Inštitut za slovensko kulturo iz Špetra je v sodelovanju s Slovenskim raziskovalnim inštitutom in Univerzo v Vidnu izdal publikacijo »Mi smo tu … tuka, … izdë, … kle, … tle«, ki v sliki in besedi predstavlja preteklost, sedanjost in bodočnost slovenske jezikovne skupnosti v videnski pokrajini.
Publikacija, objavljena leta 2007, ostaja še vedno edini strnjen in enoten opis različnih vidikov življenja Slovencev v Videnski pokrajini.  V tem razdelku so objavljeni tudi letaki in brošure, ki jih izdajajo ustanove in društva in ki bi lahko koristili obiskovalcu.
L’Istituto per la cultura slovena di San Pietro al Natisone, in collaborazione con lo Sori e l’Università di Udine, ha pubblicato il volume “»Mi smo tu … tuka, … izdë, … kle, … tle«, Noi siamo qui, con il tu/qui declinato nelle varianti dialettali dello sloveno parlato in Val Canale, Resia, Valli del Torre e Natisone, dove testi e immagini presentano il passato, il presente e il futuro della Comunità slovena della Provincia di Udine.
La pubblicazione edita nel 2007 resta comunque l’unica che presenta in un’unica unita’, i vari aspetti della vita degli Sloveni della Provincia di Udine.
In questa sezione vengono pubblicati anche depliant e opuscoli editi da associazioni ed enti che possono risultare utili al visitatore.

NEDIŠKE DOLINE_VALLI DEL NATISONE

REZIJA_RESIA

KARNAJSKA DOLINA_VALLI DEL CORNAPPO

TERSKA DOLINA_VALLI DEL TORRE

KANALSKA DOLINA_VAL CANALE