NEDIŠKE DOLINE - VALLI DEL NATISONE

Med temi hribi se skrivajo sledi dolge zgodovine, ki je šla čez Nediške doline: od Atile, ki naj bi šel mimo Landarske jame, do Langobardov, ki so v bližnjem Čedadu ustanovili svoje prvo vojvodstvo v Italiji, od strelskih jarkov iz prve svetovne vojne na Kolovratu do posledic nematerialne, a kar otipljive Železne zavese v ozki Idrijski dolini, pa tudi razna bajna bitja, kot so škrati in krivapete.
Tra questi monti si nascondono le tracce della lunga storia che ha attraversato le Valli del Natisone: dal passaggio di Attila presso la Grotta d’Antro, ai Longobardi, dalle trincee della Prima Guerra mondiale sui crinali del Kolovrat, al serrarsi dell’immateriale ma quanto mai tangibile Cortina di Ferro lungo la valle dello Iudrio, ma anche esseri mitologici della tradizione popolare come Škrati e Krivapete.

OBČINE- COMUNI

JESTI - MANGIARE

GUBANCE - GUBANE

SPANJE - DORMIRE

PREVOZI - TRASPORTI

KMETIJE - IMPRESE AGRICOLE

KAJ VIDETI - DA VEDERE

UFFICI IAT – INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA

SMO – IAT

Museo di paesaggi e narrazioni_Krajinski in pripovedni muzej_Landscape and narrative museum
via Alpe Adria, 73 – Špietar_San Pietro al Natisone (Vidan_Udine)

urnik_orario:
Vsak dan_Tutti i giorni 10.00 -13.00
Petek-Nedelja_Venerdì_Domenica 14.30 – 17.30

per altri orari su appuntamento_za druge urnike po dogovoru:
0432 727490  –  isk.benecija@yahoo.it

Pro Loco Nediške Doline – Valli del Natisone
APS | Ufficio IAT Valli del Natisone
Tel. 3398403196 – segreteria@nediskedoline.it

KONTAKTI

Inštitut za slovensko kulturo_Istituto per la cultura slovena

Ulica/via Alpe Adria, 67/B – 33049 Špietar/S. Pietro al Natisone (UD)
Tel./Fax +39 0432 727490
isk.benecija@yahoo.it
www.mismotu.it