Inštitut za slovenko kulturo je bil ustanovljen leta 2006 z namenom, da se koordinirano in bolj učinkovito spopadejo z vprašanjem utrjevanja, uveljavljanja in promocije slovenskega jezika in kulture. Obenem pa si bo prizadeval promovirati slovenski jezik in kulturo tudi v sosednjem furlanskem in italijanskem okolju. Pokriva vse obmejno obmocje, kjer so Slovenci naseljeni od Kanalske doline in Rezije do Terskih in Nadiških dolin. Težišce delovanja Inštituta je na utrjevanju in širjenju slovenskega jezika med samimi pripadniki slovenske manjšinske skupnosti in v širšem okolju.

INŠTITUT ZA SLOVENSKO KULTURO

L’Istituto per la cultura slovena è stato costituito nel 2006 con l’intento di coordinare e affrontare con maggiore efficacia ed incisività la questione del consolidamento e della promozione della lingua e cultura slovena e nel contempo promuovere la lingua e cultura slovena nell’area friulana e italiana. Copre, con la sua attività, tutto il territorio della fascia confinaria con la Slovenia dove sono tradizionalmente presenti gli Sloveni, dalla Val Canale e Resia alle Valli del Torre e del Natisone. L’asse principale dell’attivita’ dell’Istituto e’ orientato al consolidamento e alla diffusione della lingua slovena sia tra i membri della comunità slovena stessa che in un ambiente più vasto.

[pdf-embedder url=”https://www.mismotu.it/wp-content/uploads/2020/06/presentazione-kdo-smo-mi-smo-tu.pdf” title=”presentazione kdo smo mi smo tu”]