Beneška doba / Epoca Venaziana

Uncategorized

Špietar – občinska dvorana ob 18.30 / San Pietro al Natisone – sala consiliare alle 18.30

Incontri culturali della Benecia / BENEŠKI KULTURNI DNEVI

• Massimo Zoppi, RICERCATORE / RAZISKOVALEC

L’importanza strategica delle Valli del Natisone / Strateški pomen Nadiških dolin

• Vasko Simoniti, UNIVERZA V LJUBLJANI / UNIVERSITÀ DI LUBIANA

Hotenja in realnost habsburške visoke politike v luč prve avstrijsko-beneške vojne. / Aspirazioni e realtà nell’alta politica asburgica alla luce della prima guerra austro-veneziana.

 

Related Posts

No results found.