KONČANA GLEDALIŠKA SSG-eja SEZONA V BENEČIJI

KONČANA GLEDALIŠKA SSG-eja SEZONA V BENEČIJI

E’ terminata la stagione teatrale del SSG in Benečija

 

 

Abonmajska sezona Slovenskega stalnega gledališča v Benečiji, ki je v gledališču Ristori v Čedadu sinoči končala s predstavo C. Magrisa »Saj razumete – Lei dunque capirà« je bila  velika novost in obogatitev slovenske kulturne ponudbe v videnski pokrajini.

Obenem je priložnost, da Slovensko stalno gledališče preseže okvir tržaškosti in delne goriškosti ter začne polno uveljavljati svoje poslanstvo gledališke kulturne ustanove, ki je izraz celotne slovenske manjšinske skupnosti in v službi vsega obmejnega teritorija. Tradicija gostovanj SSG v Benečiji sega globoko nazaj v zgodovino. Prvič je na pobudo takratnega direktorja Filiberta Benedetiča nastopilo v Špetru leta 1968 za Dan emigranta. Gostovanja pa so imela vedno značaj občasnosti in v zadnjih letih so bile predstave v glavnem namenjene otroški publiki v Špetru.

Letos nam je SSG  ponudilo prvo abonmajsko sezono s štirimi predstavami. A ne gre samo za štiri predstave, pač pa za projekt, ki povezuje Benečijo s Čedadom in Posočjem, kar je dandanes stalnica v kulturni politiki slovenskih organizacij na Videnskem, ki nas kulturno bogati  in istočasno bolj tesno povezuje obmejne ljudi.

(iz Novega Matajurja)

 

La stagione degli abbonamenti del teatro stabile Sloveno in Benečia, conclusasi ieri sera al teatro Ristori di Cividale con la rappresentazione di C.Magris »Saj razumete – Lei dunque capirà«, è stata una grande innovazione e un arricchimento dell’offerta culturale slovena nella provincia di Udine.

Al tempo stesso si è trattata di un’ opportunità perché il teatro stabile Sloveno superi i confini delle zone di Trieste e di parte di Gorizia e cominci ad affermare pienamente la sua missione di istituzione culturale che è l’espressione di intere comunità della minoranza slovena e al servizio di tutto il territorio di confine.

La tradizione di ospitare l’ SSG in Benečia ha origini molto antiche. La prima volta è avvenuto nel 1968 a S.Pietro per il Dan emigranta su iniziativa del allora direttore Filiberto Benedetič.  Le visite però sono sempre state occasionali e, negli ultimi anni, le rappresentazioni sono state principalmente rivolte ad un pubblico di bambini di S.Pietro.

Quest’anno l’ SSG ci ha offerto la prima stagione di abbonamenti con quattro spettacoli.

Ma non è solo per quattro spettacoli, ma per il progetto, che lega la Benečia con Cividale e le valli dell’ Isonzo, che è ormai un appuntamento fisso nella politica culturale delle organizzazioni slovene sul territorio di Udine, che ci arricchisce culturalmente e allo stesso tempo rafforza i legami tra le popolazioni di frontiera.

(Novi Matajur)

 

[nggallery id=51]

Related Posts

No results found.