Terska dolina

A Lusevera il Museo Etnografico propone oggetti della cultura contadina che raccontano la vita della valle e nella chiesa parrocchiale di S. Giorgio degno di nota è l’organo, strumento in stile veneziano classico datato 1743.
V Bardu Etnografski muzej hrani predmete kmečke kulture, ki pričajo o življenju v dolinah. V župni cerkvi sv. Jurija mučenika so ohranjene orgle v klasičnem beneškem slogu, datirane 1743.

Da Plan dei Ciclamini  dove ha sede la parte della Valle del Torre del Parco Naturale delle Prealpi Giulie si prosegue per il passo Tanamea.
S Srednjega boska, kjer ima v Terskih dolinah  sedež Naravni park Julijskih Predalp, se nadaljuje proti prelazu Tam na meji.

A Villanova delle Grotte la Grotta Nuova che tra le numerose grotte riveste particolare importanza per la sua estensione di oltre 7 chilometri e la chiesa interessante per l’altare del 1777, la singolare Resurrezione e la Via Crucis.
Pri Zavarhu sta še zlasti pomembni Nova jama, ki se razrašča v dolžino 7 kilometrov, in cerkev z zanimivim oltarjem iz leta 1777, edinstvenim Vstajenjem in križevim potom.

A Micottis/Sedlišča la fontana della Podinkona con annesso lavatoio in pietra molto caratteristico è sormontata da una singolare ancona votiva recentemente restaurata, con pala seicentesca della Madonna della Salute.
V Sedliščih  je vodnjak fontana Podinkona z zelo značilnim kamnitim  koritom za pranje, nad katerim je posebna, pred kratkim restavrirana, votivna podoba Sv. Marije Zdravja iz 17.stoletja.

Prima dell’abitato di Musi,  polo italiano della piovosità, si vede zampillare la sorgente del Torre.
Pred naseljem Mužac, ki je najbolj deževen kraj v Italiji, privre na dan izvir Tera.