Karnajska dolina

PROSSENICCO  la cosiddetta casa nera rimasta intatta come nel dopoguerra, con l’antico focolare a terra e nella chiesa di San Leonardo la restaurata  via Crucis in sloveno. Anche nella chiesa di Platischis si trova una via Crucis in sloveno.
v Prosnidu je mogoče obiskati t.i. Črno hišo, ki  je v vsem povojnem času ostala nedotaknjena s pritlehnim ognjiščem; v vaški cerkvi sv. Lenarta  je možen ogled Kiževega pota z napisi v slovenščini. Križeva pot v slovenščini se dobi  tudi v cerkvi v Plestiščah.

A Monteaperta nella chiesetta della Ss. Trinità, lacerti di affreschi del 1500. Monteaperta fa parte del cammino Iter Aquileiense o Cammino Celeste che collega i santuari di Maria Saal (Austria) e Brezje (Slovenia) ad Aquileia in Italia.
V Viskorši  so v cerkvici sv. Trojice ostanki fresk iz 16. stoletja. Vas je na poti Iter Aquileiense, ki povezuje svetišča Gospa Sveto na Koroškem, Brezje v Sloveniji in Oglej v Italiji.

V bližini Prosnida se iz sotočja Belega in Črnega potoka rojeva reka Nadiža, ki izvira na južnem pobočju Velike gore. Na začetku Ttče po državni meji med Slovenijo in Italijo nato  nadaljuje svojo pot v Breginskem kotu in pri mejnem prehodu Robič prestopi spet v Italijo, kjer teče čez Nediške doline. Na meji most “Vittorio Emanuele” je bil zgrajen med Prvo svetovno vojno v letih 1915.1918.
Nei pressi di Prossenicco il Natisone nasce dalla confluenza del Rio Bianco nel Rio Nero, che scendono congiuntamente dal versante meridionale della catena del Monte Maggiore. Per un tratto  scorre lungo il confine fra Slovenia e Italia  e poi continua il suo percorso in territorio sloveno nella zona di Breginj/Bergogna per poi rientrare in Italia nei pressi di Stupizza e scorrere nella Val Natisone. Sul confine ponte Vittorio Emanuele, costruito durante la guerra del 1915-18.