Presentazione libro “Dekle je po vodo šlo” e Incontro ex alunni

Drage bivše učenke, dragi bivši učenci
Bilo je leta 1986 – 25 let je že minilo od takrat, ko so se prvič odprla vrata prvega razreda dvojezične osnovne šole v Špetru. Prvim šestim učencem ste v naslednjih letih sledili še mnogi. Nekateri od vas danes delajo in so že sami postali starši, drugi še študirate, upam pa, da se vsi še vedno radi spominjate tistih prvih šolskih korakov, vaših sošolcev, vaše otroške nagajivosti.
V petek, 13. januarja, bodo ob 18. uri v večnamenski dvorani v Špetru predstavili knjigo “Dekle je po vodo šlo”, v kateri so zbrani prispevki današnjih učencev. Po predstavitvi vabimo vse vas na prvi sedež naše šole v ulici Alpe Adria, kjer je zdaj slovenski kulturni center, da nazdravimo naši šoli in se zadržimo v prijetni družbi. Na razpolago vam
dajemo oder in nekaj glasbil, če bo kdo hotel zaigrati, zapeti, kaj odrecitirati …, nekaj praznih sten, če bo kdo želel kaj razstaviti, ter nekaj malega za pod zob, kar pa lahko dopolnite s tem, kar bodo pripravile – kot v starih časih – vaše mame.

Za vse na dvojezični šoli.

_______________________________________________________________________

Care ex alunne, cari ex alunni!
Era il 1986 – 25 anni fa – quando per la prima volta si sono aperte le porte alla prima classe elementare bilingue di San Pietro al Natisone. Ai primi sei alunni di allora siete seguiti, anno dopo anno, in tanti. Ora alcuni di voi lavorano e sono già genitori, altri sono ancora alle prese con gli studi, ma spero che tutti ricordiate con un po’ di nostalgia i
vostri primi passi scolastici, i vostri compagni, le vostre ingenue birichinate.
Venerdì 13 gennaio presenteremo, alle ore 18.00 nella sala polifunzionale di San Pietro al Natisone, il libro “Dekle je po vodo šlo”, risultato delle fatiche degli alunni di oggi.
Dopo la presentazione vi invitiamo tutti nella primissima sede della nostra scuola in via Alpe Adria, ora centro culturale sloveno, per brindare alla nostra scuola e passare un po’ di
tempo in compagnia. A vostra disposizione ci saranno un palco e qualche strumento per chi vorrà suonare, cantare, recitare …, alcune pareti bianche per chi vorrà esporre
qualcosa e un piccolo rinfresco che potrà essere arricchito – come ai vecchi tempi – con quello che le vostre mamme vorranno aggiungere.

A nome di tutti della scuola bilingue.

Related Posts

No results found.