Risorgimento

Uncategorized

Špietar – občinska dvorana ob 18.30 / San Pietro al Natisone – sala consiliare alle 18.30

Incontri culturali della Benecia / BENEŠKI KULTURNI DNEVI

• Elpidio Ellero, STORICO / ZGODOVINAR

La Slavia Friulana dall’annessione all’Italia (1866) alla vigilia della Prima guerra mondiale – italianizzazione, chiesa, economia.

Beneška Slovenija od priključitve k Italiji (1866) do prve svetovne vojne –italijanizacija, cerkev, gospodarstvo.

• Branko Marušič, ZGODOVINSKI INŠTITUT MILKA KOSA, SAZU ISTITUTO DI STORIA MILKO KOS,

ACCADEMIA SLOVENA DELLE SCIENZE E DELLE ARTI

O odmevih italijanskega risorgimenta pri Slovencih / L’eco del Risorgimento italiano tra gli Sloveni.

Related Posts

No results found.