SSG v Benečiji – SSG nelle Valli del Natisone

Slovensko stalno gledališče bo prihodnje leto prisotno tudi v Benečiji. SSG v sodelovanju z Inštitutom za slovensko kulturo, društvi Ivan Trinko, Rečan in Fundacijo Poti miru v Posočju bo ponudil gledalcem štiri predstave. Beneški abonma vsebuje komedijo Mira Gavrana “Šoferji za vse čase“, ki jo je prevedel, adaptiral in režiral Boris Kobal (uprizorili jo bodo na Liesah), predstavo za otroke osnovnih in srednjih šol “Deseti Raček“, Milana Jesiha (v Slovenskem Kulturnem Centru v Špetru), dokumentirano dramo “Kobarid ’38 – Kronaka atentata” Dušana Jelinčiča (v Kulturnem Domu v Kobaridu) in v Čedadu pa bodo na oder stavili igro “Saj razumete” iz kratke pripovedi tržaškega pisatelja Claudia Magrisa. Zadnja predstava bo opremljena z italijanskimi nadnapisi.

 

Il teatro stabile sloveno sarà presente anche nelle Valli del Natisone. In collaborazione con l’Istituto per la cultura slovena, il circoli culturali Ivan Trinko e Rečan e la Fundacija Poti miru v Posočju, offrirà quattro spettacoli. L’abbonamento agli spettacoli comprende: la commedia di M. Gavran “Šoferji za vse čase“, regia di B. Kobal (presentato a Liessa), lo spettacolo per bambini delle scuole elementari e medie “Deseti Raček“, regia M. Jesih (presso gli spazi del Centro Culturale Sloveno a San Pietro), il dramma dokumentato di D. Jelinčič “Kobarid ’38 – Kronaka atentata” (Kulturni Dom Kobarid/Caporetto) e a Cividale “Saj razumete” tratto da brevi racconti dello scrittore triestino Claudio Magris. Quest’ultimo sarà sovratitolato con le traduzioni in lingua italiana.

[nggallery id=30]

Related Posts

No results found.