Svetovna vojna / 1. Guerra mondiale

Uncategorized

Špietar – občinska dvorana ob 18.30 / San Pietro al Natisone – sala consiliare alle 18.30

Incontri culturali della Benecia / BENEŠKI KULTURNI DNEVI

• Paolo Gaspari, STORICO / ZGODOVINAR

La battaglia di Castelmonte-Špik/Bitka na Stari gori-Špiku

• Petra Svoljšak, ZGODOVINSKI INŠTITUT MILKA KOSA, SAZU

ISTITUTO DI STORIA MILKO KOS, ACCADEMIA SLOVENA DELLE SCIENZE E DELLE ARTI

Zasedba slovenskega ozemlja med 1. svetovno vojno. / L’occupazione del territorio sloveno durante la Prima guerra mondiale.

Related Posts

No results found.