V Rablju se nahajata Rudarski muzej, ki je bil ustanovljen po zaprtju rudnika leta 1991, in Muzej prve svetovne vojne.
Številni spomeniki, cerkve in umetnine pričajo o slovenski in nemški prisotnosti v teh dolinah.

Slovensko kulturno središče Planika
Ukve
Rudi Bartaloth
Tel. 334/61688867
info@planika.it