kanalska_2Slovensko kulturno središče Planika Kanalska dolina je leta 2003 na pobudo Marie Moschitz v okviru svojih poletnih raziskovalnih taborov s skupino jezikoslovcev in z domačini, ki spremljajo njihove dejavnosti, začelo raziskovati slovensko narečno oblačilno izrazje v Kanalski dolini. Zbirka Glasovi Kanalske doline to delo nadaljuje in nadgrajuje v virtualni prikaz oblačilne kulture na tem območju. Oprta je na zasebne zbirke – predmetno, slikovno, zvočno in slovarsko –, na podlagi katerih je v okviru zgoraj omenjenih taborov nastala monografija Karmen Kenda-Jež Shranli smo jih v bančah (2007, 2014). Fotografije oblačil in njihovih sestavnih delov so opremljene z izrazjem v treh dolinskih jezikih (slovenščina, italijanščina, nemščina), nekatere pa so 500_drustvo-planika_01.jpgumeščene v prostor in čas tudi s pripovedmi in kratkimi besedilnimi utrinki. Ob odprtju informacijske točke v prostorih Slovenskega kulturnega središča Planika Kanalska dolina (2014) je bila pripravljena priložnostna razstava popisanih predmetov.kanalska_1