Pismo iz Benečije – Letaris de Slavie furlane
Radio Onde furlane (90.00 MHz; Karnija: 90.20, Colonia Caroya 106.50 MHz)

vsak petek ob 14.00 / ogni venerdì alle 14.00

* Pismo iz zamejstva  Radio Alpski Val/Primorski val

Novice, komentarji, kultura in tradicije iz vseh dolin, kjer je prisotna slovenska manjšina v videnski pokrajini, in v vseh različnih narečjih tega širokega prostora v sodobni multimedijski obliki. V…

Povezovanje med starimi (radio) in najnovejšimi mediji (youtube). Zadnje novice, komentarji, intervjuji, kulturni dogdki, tradicije in raba slovenskega jezika oziroma beneškega narečja.

Vse to je Pismo iz Benečije, tedenska oddaja, ki jo pripravlja Inštitut za slovensko kulturo v Špetru. Oddaja, ki se je rodila kot radijska, je pred dvema letoma razširila svojo ponudbo in jo dopolnila še z videoposnetkom, ki ga Inštitut vsak teden objavlja na internetu.

Pismo iz Benečije je tako dobesedno multimedijsko okno v beneško-slovensko stvarnost.

Ker v oddaji sodelujejo predvsem mladi, je ta postala tudi način približevanja najmlajše generacije kulturnemu življenju Benečije in slovenski besedi, in to v prostoru, kjer je vpliv italijanskih medijev močno občuten.

Prispeva torej k neke vrste procesu deasimilacije beneške družbe.

Povezovanje med Tersko, Karnajsko, Nediškimi dolinami in Rezijo je tudi primer dobre prakse približevanja Slovencev s tega širokega prostora in odkrivanja skupnih korenin.

 

utrinki iz oddaji_immagini delle trasmissioni

sodelavci_collaboratori